Algemene voorwaarden PassProtect
(10/1/2024)

PassProtect is een handelsnaam van Safe Trading B.V.
KvK 80606261 | BTW ID NL 8617.33.319.B01 | Leusden | 3832 AK - 9

Bij bestelling gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden.

Auteursrecht/gebruikslicentie
Al het materiaal is eigendom van Safe Trading B.V., tenzij anders aangegeven. Wilt u beelden of tekst gebruiken en/of kopiëren in welke vorm dan ook, contact ons dan voor toestemming. Ook als u materiaal wilt delen met anderen bijvoorbeeld via social media of op uw website, dan vernemen we dit graag. Neem hiervoor contact met ons op via onze contactpagina of info@PassProtect.nl.

Levering
Verzending geschiedt binnen 1 - 3 werkdagen. Het kan voorkomen dat het bestelde PassProtect product niet voorradig is. Hiervan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Leveringsgebied
Nederland. Voor andere landen, neem contact met ons op via onze contactpagina of info@PassProtect.nl.

Bezorgen
Bestellingen worden verzonden door een extern postbedrijf. Bij bezorging zijn de bezorgvoorwaarden van het postbedrijf van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en de verzender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van het postbedrijf. Bij ontvangst dient de koper/ontvanger de levering te controleren op schade/onvolkomenheden. Indien het product niet naar wens is afgeleverd, neem contact met ons op via onze contactpagina of info@PassProtect.nl.

Verzendkosten
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Privacy
Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van PassProtect. De persoonsgegevens worden onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als dat nodig is voor de verwerking van de opdracht/levering/betaling of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dit vereist en hiertoe gerechtigd is). De uitgebreide privacyverklaring is via de link in de footer van de webshop te vinden.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht (stuur hiervoor een mail naar info@passprotect.nl samen met het ordernummer) dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending en tevens te zorgen voor het goed verpakken van de retourzending. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag gecrediteerd.

Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kan er waardevermindering van het product aan de consument worden doorberekend. Ook in geval een beschermfolie eenmaal is gebruikt, dus losgenomen van de backing, zal aan de consument een waardevermindering kunnen worden doorberekend. De consument dient het product dus met zorg te behandelen en zich ervan te verzekeren dat hij het juiste product heeft besteld vóórdat hij de beschermfolie losneemt en op een identiteitsdocument bevestigt. In de begeleidende documentatie staat duidelijk aangegeven voor welk identiteitsdocument het betreffende product is bedoeld.

Indien de klant na afloop van de eerder genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Betaling
Particulieren leveringen kunnen direct na bestelling afgerekend worden met iDEAL of Klarna. Na betaling ontvangt u direct een factuur met betalingsbevestiging.

Wederverkoop
Neem voor wederverkoop en de daarbij geldende voorwaarden contact met ons op via onze contactpagina of info@PassProtect.nl.

Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PassProtect, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De ingediende klachten bij PassProtect worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PassProtect binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.

Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van PassProtect niet op, tenzij zij schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PassProtect, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 PassProtect | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel