Privacyverklaring PassProtect
(27/8/2021)

PassProtect is een handelsnaam van Safe Trading B.V.
KvK 80606261 | BTW ID NL 8617.33.319.B01 | Leusden | 3832 AK - 9

Privacy is voor PassProtect van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat alle persoonsgegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel PassProtect allemaal doen met persoonlijke informatie. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina of info@PassProtect.nl.

Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MyOnlineStore. MyOnlineStore verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MyOnlineStore heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MyOnlineStore is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail
Microsoft Office
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

PassProtect gebruikt persoonsgegevens enkel voor de afhandeling van de bestelling en correspondentie omtrent de levering. Wij vragen uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Deze bewaren wij tot 7 jaren na afronding van de bestelling. Dit betreft de wettelijk vereiste bewaarplicht. De opslag van de gegevens is in digitale en/of fysieke (gedrukte) vorm, onze boekhouder kan de gegevens inzien voor de benodigde aangiften.

Mollie
Om de betaalmethoden via Mollie (o.a. iDEAL) aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Mollie. De overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Mollie's eigen privacyverklaring.

Klarna
Om de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en die betaalmethoden kunnen afstemmen op u. De overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze webwinkel om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees daarom ook de betreffende privacyverklaringen.

Verstrekking aan bedrijven en instellingen
Met bedrijven waarmee wij samenwerken inzake de dienstverlening wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens, conform wetgeving. Wij zullen persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden, zonder toestemming of wettelijke verplichting. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld de beheerders van social media buttons die opgenomen zijn in onze webwinkel. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens; dit privacybeleid is niet van toepassing op deze diensten.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes welke op uw apparaat worden geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen zodat dit niet telkens opnieuw ingevuld hoeft te worden. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt een melding getoond over het gebruik en de acceptatiemogelijkheden van deze cookies.

Via de browser is het mogelijk om plaatsing van deze cookies uit te schakelen. Het kan zijn dat onze website dan minder goed functioneert. Achteraf zijn cookies te verwijderen via de instellingen van de browser en/of het apparaat.

Google Analytics
De PassProtect website maakt gebruik van Google Analytics voor data- en gebruiksanalyse. Hiervoor is met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Digitaal is alles beveiligd conform wettelijke vereisten.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. De persoonlijke gegevens welke u op het platform Bol.com hebt ingegeven worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Bol.com.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PassProtect. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De meest recente versie van onze privacyverklaring (zie datum bovenaan) kunt u raadplegen en/of downloaden via onze website www.passprotect.nl.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Download de Privacyverklaring als PDF bestand.)

© 2020 - 2024 PassProtect | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel